Kimono Ushi Classic

Jo.S

450.00zł

Kimono Miruku Classic

Jo.S

450.00zł

Kimono GaRu Mizu

Jo.S

450.00zł

Koszula SuRu Black

Jo.S

540.00zł

Kimono Karasu Scarlet

Jo.S

620.00zł

Kimono Hash

Jo.S

520.00zł

Kimono GaRu Midori

Jo.S

520.00zł